top of page

С К Л А Д

організаційного комітету
VI Міжнародної науково-практичної конференції
«KyivLvivPharma-2023. Фармацевтична технологія та фармакологія в забезпеченні активного довголіття», очно-дистанційна форма

(16-18 листопада 2023 року)

 

 

Співголови організаційного комітету:

Владислав СТРАШНИЙ – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Віра ЛУБЕНЕЦЬ – доктор хімічних наук, професор, завідувачка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна. 

Члени організаційного комітету:

Тетяна ДОРОШЕНКО – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, Київ, Україна;

Наталія КАЧАЛОВА – кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, Київ, Україна;

Галина КУЗЬМІНА – кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ганна ХАРИТОНЕНКО – кандидат біологічних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Галина КУРИШКО – доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ганна ТАРАСЕНКО – кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ольга НІКІТІНА – кандидат біологічних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Олена РОЇК - кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Вадим ЛІСОВИЙ – асистент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Ірина ПАЩЕНКО – асистент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Вікторія ЛИЖНЮК – науковий співробітник ННЛ молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології Київського національного університету технологій та дизайну, Україна;

Аеліта КРИЧКОВСЬКА – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Наталія ЗАЯРНЮК – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Наталія МОНЬКА – кандидат хімічних наук, асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Віктор ЗВАРИЧ – кандидат хімічних наук, асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Марія КУРКА – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Ірина БУЧКЕВИЧ – кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Анна КРВАВИЧ – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Семен ХОМ’ЯК – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Зоряна ГУБРІЙ – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Леся ЖУРАХІВСЬКА – кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна; 

Наталія ПОЛІШ - доктор філософії, завідувач навчальної лабораторії кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка», Україна. 

Відповідальний секретар:

Володимир БЕССАРАБОВ – доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, Україна.

bottom of page