top of page

Програма VI Міжнародної науково-практичної конференції

«KyivLvivPharma-2023. Фармацевтична технологія та фармакологія в забезпеченні активного довголіття»

Дата проведення: 16-18 листопада 2023 року

Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»; м. Київ, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна.

16 листопада 2023 року (день перший)
 

https://us06web.zoom.us/j/82455020061?pwd=UCNbwoOAgZl4yJZeo40fxYUOxdQlo7.1

Meeting ID  824 5502 0061

Passcode 503123

1 День.png

8.30 – 9.30

Реєстрація учасників конференції.

Тестове підключення до конференції з використанням платформи відео конференцій Zoom.

9.30 – 10.00

Офіційне відкриття конференції, привітання учасників та гостей конференції.

Юрій БОБАЛО, ректор НУ «Львівська політехніка», д-р техн. наук, проф.;
Іван ГРИЩЕНКО, ректор КНУТД, дійсн. чл. НАПНУ, д-р екон. наук, проф.;
Наталія ЧУХРАЙ, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків НУ «Львівська політехніка», д-р екон. наук, проф.
Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД, д-р екон. наук, проф.;
Володимир СКОРОХОДА, директор Інституту хімії та хімічних технологій
НУ «Львівська політехніка», д-р техн. наук, проф.;

Володимир КОРУД, віце-президент Львівської торгово-промислової палати;
Вікторія ПЛАВАН, т.в.о декана факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД, завідувачка кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження, д-р техн. наук, проф.;
Віра ЛУБЕНЕЦЬ, завідувачка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології НУ «Львівська політехніка», д-р хім. наук, проф.;
Владислав СТРАШНИЙ, завідувач кафедри промислової фармації КНУТД,
д-р фарм. наук, проф.;

Олександр ХАРЧЕНКО, завідувач кафедри фармації та технології органічних речовин Українського державного хіміко-технологічного університету, д-р хім. наук, проф.;

Олександр КУХТЕНКО, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету, д-р фарм. наук, проф.;

Андрій ГОЛЯТО, заступник директора Центра міжнародної ділової співпраці Торгово-промислової палати України.

10.00 – 12.00

Пленарне засідання. Фармацевтична наука у забезпеченні активного довголіття. Фармація, фармацевтична біотехнологія та біогеронтологія: нові виклики 21 століття.

Dr. med Hans GROTH

Chairman, Max Huenges, Research Fellow

World Demographic & Ageing Forum (WDA Forum), St. Gallen, Switzerland

"Demography - Impact on National Security and Development: Case Study “Ukraine”"

Роман ЛЕСИК

Доктор фармацевтичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Dосtоr Honoris Causa Медичного університету імені Кароля Марцінковського м. Познань (Республіка Польща)

"Похідні тіазолу/тіазолідинону.
20-річний досвід пошуку нових
біологічно активних молекул"

Ростислав СТОЙКА

 Доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозуІнституту біології клітини НАН України

"Covalent and non-covalent modification of synthetic and natural heterocyclic compounds for enhancement of their anticancer action"

Андрій СМАГЛО

Начальник технологічної лабораторії Дослідного центру АТ «Галичфарм»
Експерт з  розробки ліків на основі рослинної сировини

"Сучасні підходи до покращення якості життя людини"

Володимир БЕССАРАБОВ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

"Впровадження принципів «зеленої хімії» для сталого розвитку технологій активних фармацевтичних інгредієнтів геріатричних лікарських засобів"

Віра ЛУБЕНЕЦЬ

Доктор хімічних наук, професор,

 завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

"Тіосульфонати: реагенти, біологічно активні сполуки, перспективи застосування як АФІ"

12.00 – 12.15

Кава-брейк

12.15 – 13.00

Секційні засідання

Секція 1. Розробка, дослідження властивостей і виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарських засобів та косметичних виробів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція 2. Нанотехнології підвищення біодоступності та контролю за вивільненням активних фармацевтичних інгредієнтів з лікарських засобів.

 Людмила ПЕТРОВСЬКА

доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри косметології і аромології Національного фармацевтичного університету

"Досвід і перспективи підготовки фахівців з розробки і технології косметичної продукції"

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету

Інна БАРАНОВА

"Сучасне маркування косметичних засобів"

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних наук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

Олена ФЕДОРОВА

"Створення сучасних лікувально-косметичних засобів на основі природної сировини"

Sun ZEYUAN

"Study on Evaluation of vitro Coagulation Effect of Extracts of Mugwort"

Postgraduate student of the Department of Industrial Pharmacy of Kyiv National University of Technology and Design

Неля КИШИНЕЦЬ

 Старший науковий співробітник відділу Державної Фармакопеї України Державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"

"Забезпечення стандарту підготовки та контролю якості мезенхімальних стовбурових клітин відповідно до вимог Державної Фармакопеї України"

Роман КАЧАН

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Розробка лаку з фунгіцидними властивостями для профілактики та лікування оніхомікозів

Катерина ГУЦЬКО

Аспірантка кафедри технології біологічно активних наук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

"Рослинна сировина з ранозагоювальною та протирубцевою дією у фармакокосмецевтиці"

Перерва

13.00 – 13.45

Продовження секційних засідань

13.45 – 15.00

Олена ІЩЕНКО

Доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну

"Електроформування - інноваційна технологія для фармацевтичної галузі"

Вадим ЛІСОВИЙ

Асистент кафедри промислової фармації, аспірант кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну

"Інноваційна технологія отримання високорозчинної твердої дисперсної системи гесперидину"

Володимир ЯРЕМЕНКО

Аспірант кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну, начальник технологічної лабораторії ТЛЗ №2 
R&D АТ "Фармак"

"Отримання твердих дисперсних систем мефенамінової кислоти методом вологого гранулювання"

Денис САТУНОВСЬКИЙ

Аспірант кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності Українського державного хіміко-технологічного університету, співзасновник Allimmune International Lifestyle Health Club (Ізраїль)

"Питання щодо ефективності розробки трансдермальних систем з модифікованим вивільненням"

15.00 – 16.00

Панельна дискусія «Дизайн підготовки фахівців з промислової фармації, хімічної технології харчових продуктів та косметичних засобів».

МОДЕРАТОРИ

Владислав СТРАШНИЙ - доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Віра ЛУБЕНЕЦЬ - доктор хімічних наук, професор, завідувачка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

УЧАСНИКИ

Олександр ХАРЧЕНКО - доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного хіміко-технологічного університету

Володимир БЕССАРАБОВ - доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Олександр КУХТЕНКО - доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету

Олександра ГРИЦАК - заступник директора дирекції з організації забезпечення діяльності комітетів підприємців торгово-промислової палати України

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ

1. Чи може фахівець з дипломом магістра зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація спеціалізації 226.02 «Промислова фармація» ефективно працювати в аптечній мережі, а фахівець спеціалізації 226.01 «Фармація» ефективно працювати на підприємствах фармацевтичної промисловості?


2. Сумісність стандарту вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація та професійного стандарту «Промисловий фармацевт». Чи необхідна та коли післядипломна атестація магістрів фармацевтичній промисловості? Чи необхідно інтернатура для випускників 226.02 «Промислова фармація»?

17 листопада 2023 року (день другий)
 

https://us06web.zoom.us/j/88554811882?pwd=JTbAxjT6jlt8D5pqnw39McgFkWKq6n.1

Meeting ID 885 5481 1882

Passcode 328427

2 День.png

9.40 – 10.00

Тестове підключення до конференції з використанням

платформи відео конференцій Zoom

10.00 – 12.15

Секційні засідання

Секція 3. Фундаментальна та прикладна біогеронтологія та молекулярна фармакологія.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція 4. Активні anti-aging інгредієнти для харчової та косметичної промисловості.

Секція 5. Екологічні, маркетингові та економічні аспекти промислового виробництва лікарських та косметичних засобів, функціоналізованих продуктів харчування для людей літнього віку.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Вячеслав КУЛИК

"Потенціалкеровані Na+ іонні канали як молекулярні мішені фармакологічного впливу анестетиків: від історії до власних досліджень"

Валерія МАРДЕЛО

Аспірантка кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну,
Старший інженер з якості відділу забезпечення якості ТОВ "Фармасел"

"Вплив діосміну на інгібування гліфосатом бутирилхолінестерази сироватки крові людини"

Секція 6. Перспективи створення антибіотиків та їх застосування у медичній практиці.

Dr. Ivana HALUSKOVA BALTER

Medical and science expert/ consultant for partnership, speaker, advocate for science and health

"ANTIMICROBIAL RESISTENCE - Bad bugs but not only Drugs to Tackle it."

Марія ПОПОВА

Аспірантка кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну, 
начальник відділу інформації та реєстрації пррепаратів ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"

"Перспективи розробки лікарських засобів антимікробної та ранозагоювальної дії у формі аерозолю"

Степан ТІСТЕЧОК

асистент кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка

"Перспективи створення антибіотиків та їх застосування у медичній практиці"

Секція 7. Фармацевтична наука у забезпеченні обороноздатності держави.

Любов ВАХІТОВА

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  ІнФОВ НАН України

"Сучасні методи деконтамінації компонентів хімічної зброї".

Галина КУЗЬМІНА

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну 

"Розроблення високорозчинного протизапального лікарського засобу для індивідуальної військової аптечки"

Олена РОЇК

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

"Методичні підходи до розробки рідких пластирів для лікування ран та опіків".

Вікторія ЛИЖНЮК

Аспірантка кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Назарій ВЕНГРИН

Аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

"Бактерицидна композиція для модифікації інноваційного нетканого матеріалу".

"Гуманітарна реверсна логістика та модель імпортозаміни на прикладі протитуберкульозних лікарських засобів"

12.15 – 13.00

13.00 – 13.30

Перерва

Постерна сесія для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня та третього (аспірантського) освітнього рівня. Конкурс на кращу молодіжну НДР за результатами доповідей та постерної сесії.

13.30 – 14.30

Панельна дискусія «Ощадливе фармацевтичне виробництво і його сумісність з GMP».

МОДЕРАТОР

Олена САЛІЙ - кандидат фармацевтичних наук, доцент, директор Товариства з обмеженою відповід­альністю «БІОТЕСТЛАБ»

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ

1)  Спільне та відмінне концепцій ощадливого виробництва та філософії GMP

2) Практичний досвід вітчизняних компаній впровадження методології ощадливого виробництва

14.30 – 15.00

Урочисте закриття конференції, нагородження учасників.

bottom of page